بــــاب اســــفــــنــــجــــی - نرم افزار حل مکعب روبیک!

موضوعات
عکس و مطالب دیگر
آمار سایت
لینک دوستان
ابر برچسب
باب اسفنجی

bobspong.ir

bobspong.ir

بزار تو حال خودم باشم امیر تتلو
آن را اجرا کنید با شکل زیر مواجه می شوید1.در صفحه اول نرم افزار راه حل مکعب روبیک از منوی File گزینه New Cube را انتخاب کنید مثل شکل زیر:


2.بعد از انتخاب این گزینه از نرم افزار راه حل مکعب روبیک شکل زیر ظاهر می شود این شکل یک مکعب روبیک خالی را نمایش می دهد که اولین خانه این مکعب روبیک در حال چشمک زدن بوده و رنگهای رایج در مکعب هوش روبیک را در سمت چپ تصویر می بینید.


3.حالا شما مکعب هوش به هم ریخته خودتان را بر روی میز به حالتی قرار دهید که بتوانید سه گوش مکعب رنگی هوش خود را ببینید همانطور که مثل مکعب هوش خالی موجود در شکل که 3 طرف مکعب هوش دیده می شود و بعد شروع کنید با استفاده از رنگهای موجود در سمت چپ شکل، مکعب هوش خالی را مشابه مکعب هوش روبیک خودتان در بیاورید. اگر دقت کنید هر رنگی را که شما بر روی مکعب هوش روبیک انتخاب می کنید از عدد روی رنگ ها یک عدد کم می شود این کار را تا آنجا باید ادامه دهید که کلیه اعداد روی رنگها صفر شود اگر احیاناً شما در طی کارتان اشتباه کرده باشید یکی از رنگها منفی خواهد شد و شما می توانید با زدن دکمه Next و یا Previous به عقب یا جلو رفته و با پیدا کردن خانه اشتباه آنرا تصحیح کنید.


4.اگر همه خانه های مکعب هوش را درست وارد کرده باشید  شکل مکعب هوش روبیک شما شبیه شکل مکعب روبیک زیر شده و در این صفحه نرم افزار راه حل مکعب روبیک دکمه ok ظاهر و پررنگ می شود و تمامی اعداد روی رنگ ها صفر می شود


5.در این صفحه نرم افزار راه حل مکعب روبیک دکمه ok  را کلیک کرده و از شکل جدید مکعب هوش در منوی Slove گزینه Slove را انتخاب کنید


6.بعد از این کار شکل نرم افزار راه حل مکعب روبیک شما به حالت زیر درمی آید که در آن دکمه Next را می بینید و تعداد مراحلی را که باید طی کنید تا شکل مکعب هوش رنگی شما تکمیل شود در این شکل نمونه از نرم افزار راه حل مکعب روبیک شما 100 مرحله را می بایست انجام دهید حال با کلیک بر روی دکمه Next و با توجه به چرخشی که نرم افزار راه حل مکعب روبیک انجام می دهد شما هم همانکار را بکنید تا بعداز اتمام تمام مراحل مکعب هوش روبیک شما به شکل تکمیل شده مکعب روبیک در بیاد.


7.اگر در نرم افزار راه حل مکعب روبیک چرخش مکعب هوش خیلی سریع بود و شما متوجه نحوه چرخش مکعب هوش نمی شوید، می توانید سرعت چرخش مکعب رنگی هوش را کم کنید برای این کار به منوی File نرم افزار راه حل مکعب روبیک رفته و گزینه Animation Speed را انتخاب و سرعت چرخش مکعب هوش روبیک را تنظیم کنید مثل شکل زیر:


برای دانلود کلیک کنید

حجم فایل: 200 کیلوبایت

رمز فایل: www.bobspong.mihanblog.com
جستجو
آرشیو
دیگر امکانات