بــــاب اســــفــــنــــجــــی - استاتوس های جدید

موضوعات
عکس و مطالب دیگر
آمار سایت
لینک دوستان
ابر برچسب
باب اسفنجی

bobspong.ir

bobspong.ir

بزار تو حال خودم باشم امیر تتلو


bobspong.ir

.

.

.

.

تو کنترل یه باطری گذاشتم 3 سال پیش bobspong.ir

از بس کوبیدمش، منو که میبینه کار میکنه!

.

.

.

.

.

bobspong.ir

 

.

.

.

.

.

.

دیوار موسسه ی بیمه رو تازه رنگ کرده بودن

کنارش نوشتن “لطفا روی دیوار چیزی ننویسید” یکی اومده با اسپری روش نوشته:

“چشم داداش شما جون بخواه”…! bobspong.ir

.

.

.

.

.

.

.

.

جداً چرا وقتی عدد ۲۴۱۵۴۳۹۰۳ رو توی image.google.com میکنیم

عکس کسایی رو میاره که سرشون تو یخچاله!؟

حتما امتحان کنین!!! تو گوگل قسمت image ببینین خودتون امتحان کنین

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دقت کردین تو فیلم های ترسناک طرف میخواد فرار کنه

هیچ وقت ماشینش روشن نمیشه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دقت کردین همیشه سطح مسابقات از نظر کسی که قهرمان شده بسیار بالا بوده؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تا حالا دقت کردین چهره کسایی که تو صف دستشویی عمومی هستن چقدر جدیه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

فقط یه ایرانی میتونه حین رد شدن از خط عابر پیاده احساس با فرهنگی کنه.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تو بازار بودیم دیگه مخواستم بیام خونه به یه تاکسی گفتم آقا جانبازان میری؟
گفت نه مسافر هم نداشت
بعد از چند لحظه دوباره گفتم آقا جانبازان میری؟
گفت نه همچنان مسافر نبود
دو سه دقیقه بعد گفتم آقا جانبازان میری؟
گفت بیا بشیبن تا بریم
گفتم من فرهنگیان میرم bobspong.ir
از ماشین اومد پایین تقریبا یک کیلومتر دنبالم کرد bobspong.ir

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چه که بودم میرفتم اسفناج میخوردم حس میکردم زورم زیاد شده،
بدش میرفتم تو کوچه دعوا،
مثِ چی کتک میخوردم،
برمیگشتم،
تو روحت ملوان زبل bobspong.ir

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پشه ی بی شعور
حداقل می خوای نیش بزنی یه جایی رو نیش بزن که ما بتونیم بخارونیم!
آخه بین دو تا انگشت کوچیکای پا جای نیش زدنه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اﺯ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﯾﺎ ﺷﯿﺦ
ﺯﻧﺪﮔﯽﺧﻮﺩ ﺑﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎﺑﻨﻤﻮﺩﯼ؟
ﺷﯿﺦ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﮔﻤﺸﯿﻦ ﻋﻮﺿﯿﺎ! (:
ﭘﺪﺭ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﯾﻦ ﺣﺎﻻﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﻪ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻳﻪ ﻣﺴﻴﺞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتی ﺍﻭﻣده
“ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ”
عاﺧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺧﻂ 09121 ﺍین ﻣﺴﻴﺠﻮ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ 5 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ!!
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ بترس

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

www.doostiha.ir

ادامه مطلب

نظر های شما دوستان

جستجو
آرشیو
دیگر امکانات